Giá trị cốt lõi

GioiThieu-01.jpg

 • AUS đặt HỌC VIÊN là giá trị cốt lõi.
   
 • AUS mang đến một CHẤT LƯỢNG học thuật cao nhất.
   
 • AUS không ngừng xây dựng Chất lượng DỊCH VỤ tốt nhất.
   
 • AUS luôn nổ lực từng ngày để cải tiến môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
   
 • AUS phấn đấu trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong ngành Giáo dục - Đào tạo luôn đóng góp tích cực vào lợi ích công đồng.