Cam kết đạt kết quả học thuật

 
Đây là điểm mạnh tại AUS, mà trong những năm qua hàng ngàn học viên đang theo học tại AUS. và năm 2015, Các bộ Trưởng giáo dục ASEAN công nhận cho AUS  - sản phẩm và dịch vụ chất lượng ASEAN. “GOODS AND SERVICE QUALITY OF ASEAN”. 
 
AUS hiểu được sự khó khăn cho hầu hết các học viên khi học tiếng anh mà không đạt kết quả, đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian mà chưa có kết quả đáng kể. Vì vậy, AUS có lộ trình đào tạo rõ ràng, và mục đích cuối cùng là NGHE THÔNG – NÓI THẠO hỗ trợ trong công việc, du lịch, du học hoặc đạt được các chứng chỉ quốc tế  STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE , IELTS của ĐH Cambridge và các chứng chỉ  A1, A2, B1,B2 , C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu Âu – CEFR.
Untitled-2-01.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ Phòng Tư Vấn để biết thêm chi tiết
CS1: 433 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7 - (08) 3775 3125
CS2: 12 Hoàng Quốc Việt, P.Tân Mỹ, Quận 7 - (08) 3785 - 3128